Reportaż z 1-wszej Komunii Świętej, Bytom 08.05.2022